Talvikokouksen 13.3.2022 pöytäkirja

Päntäneen Metsästysseura Ry

Talvikokous 2022-03-13 alkaen klo 15.00 nuorisoseuralla

Pöytäkirja

1§ Puheenjohtaja Asko Pulli avasi kokouksen. Kokouksen osanottajat todettiin, yhteensä 41 äänioikeutettua osanottajaa (Paikalla 36 henkilöä ja etänä Microsoft Teams yhteydellä 5 henkilöä). Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, Kristian Sarvela, sihteeriksi Janne Kangas

2§ Pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Uusi-Kyyny ja Arto Oravamäki ja ääntenlaskijoiksi valittiin samat henkilöt.

3§ Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4§ Seuran sihteeri esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.

5§ Seuran puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2021.

6§ Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös esitetyllä tavalla.

7§ Myönnettiin johtokunnalle / tilivelvollisille vastuuvapaus vuodelle 2021.

8§ Puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2022 Asko Pulli.

9§ Valittiin erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten tilalle: Erovuoroiset: Henri Hakola, Janne Kangas, Mika Pihlaja ja Pasi Viitamäki.

Valittu: Mauno Kallio Henri Hakolan tilalle, Mika Pihlaja jatkaa, Pasi Viitamäki jatkaa. Janne Kangas ei jatka ja Jere Kokko ilmoitti, ettei jatka kautta loppuun. Janne Kangas tilalle Jari Rosenberg, Jere Kokko tilalle Harri Väistö

10§ Valitaan alkavalle tilikaudelle toiminnantarkastajaksi Antti Uusi-Kyyny. Varamieheksi valittiin Antti Leskinen.

11§ Vahvistettiin seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

12§ Vahvistettiin seuran talousarvio vuodelle 2022.

13§ Hyväksyttiin liittymismaksuksi 100€, alle 18-vuotiailta liittymismaksu 10€. Jäsenmaksuksi maanomistajilta 30€ ja yleisjäseniltä 40€, yhtiömies 110€. Yli 80-vuotiaat ainaisjäseniä.

14§ Päätettiin kulukorvauksiksi 3 000 € sisältäen puheenjohtajan palkkion.

15§ Valittiin vuoden 2022 hirvenmetsästykseen jahtipäälliköksi Henri Hakola.

Kauris ja Peurapäälliköksi 2022 Mauno Kallio.

16§ Todetaan uudet jäsenet:

-Jari Kujala maanomistajajäseneksi.

-Jaakko Rajala maanomistajajäseneksi.

17§ Muut asiat:

-Maanomistajien ”hirvisoppapäivä” järjestetään kevään aikana. Johtokunta ilmoittaa myöhemmin

-Todettiin perustettavaksi lahtiliiveri toimikunta rakennusprojektiin.

-Seuran sääntöjen uudistaminen: Seuran säännöt pyritään uudistamaan kesäkokouksessa 2022. Uudet säännöt toimitetaan ennen kokousta tutustuttavaksi.

– RHY:lle ilmoitetaan kaksi metsästyksen valvojaa. Nimetään Pasi Viitamäki ja Asko Pulli valittu.

– Krister Ruotsalainen esitti pumpun vaihtoa avannon auki pitoon. Tarjous pumpusta pyydetään.

-Vakuumikone uusitaan: Johtokunta hankkii syksyksi.

-Koiranäyttelyihin 27.3. toivottiin kökkä väkeä, ilmoitus 20.3. mennessä Asko Pullille.

-Puheenjohtaja esitteli hirvilupien käytön.

-Mika Pihlaja kertoi hyvistä tavoista somessa ja hyvästä johtokunta käyttäytymisestä.

19§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16:16

Vakuudeksi

Kristian Sarvela                                        Janne Kangas

Kokouksen puheenjohtaja                       Kokouksen sihteeri

Antti Uusi-Kyyny                                      Arto Oravamäki 

Share the Post:

Vanhemmat artikkelit